Et stykke kulturhistorie

Grubbe Mølle ligger i meget smukke omgivelser, men det er ikke idyllen og skønheden der har bestemt dens placering. Nej, det er de naturlige betingelser i form af Svanningebækken hvis fald på dette sted gjorde det hensigtsmæssigt at anlægge en vandmølle.

Vandmøllens historie går tilbage til en fjern fortid, hvor Kronen ejede jorden omkring Faaborg. Sydøst for møllen ligger et gammelt voldsted, og fund af bl.a. munkesten i jorden tyder på beboelse langt tilbage i tiden. Vandmøllen nævnes i biskop Jacob Madsen visitatsbog i 1599: Grubbe Mølle, to kværne.

Møllens ejere gennem tiderne kan stedfæstes tilbage til 1610. At det var dygtige og velhavende folk, der drev møllen, kan vi se blandt andet af ligningen af bidrag til sognets fattige i 1814. Enken pa Grubbe Mølle var sat til 10 Rdl. (rigsdaler), medens sognepræsten kun skulle af med 8 Rdl. Kun Greven pa Hvedholm bidrog med et større beløb, 25 Rdl.

Vindmøllen er af nyere dato. I 1892 købte den daværende ejer vindmøllen, som på det tidspunkt stod ved Nykøbing Sjælland. Møllen der er en hollandsk vindmølle, blev taget ned, fragtet til Faaborg, hvorefter den blev geopfort ved Grubbe Mølle på den nuværende plads.

Det har på det tidspunkt været et stort projekt at flytte en så stor bygning, som vindmøllen er, og vi kan i dag glæde os over den omhu man udviste ved genanvendelsen af materialerne. Mølleriet har været drevet som forretning med korn og foderstof frem til 1960, hvor den nuværende ejer, Niels Erik Jervelund overtog landbrug og mølleri efter sin fader.

Der males stadig korn på kværn og valse i vandmøllen, og når der er vind og mandskab nok, er vindmøllen i funktion. Vindmøllen blev retaureret i 1990; men blev kraftigt beskadiget i orkanen d. 3. december 1999, hvor den bl.a. mistede vingerne.

Takket være bistand fra Kulturarvsstyrelsen, samt en række fonde og private sponsorer er det lykkedes at få vinger på møllen igen. I sommeren 2006 blev arbejdet afsluttet af møllebygger John Jensen, og møllen står i dag fuldt funktionsdygtig med vindrose og klapsejl.

Vælg mellem 217 sommerhuse Vælg mellem 4 tilbud

Andre artikler om Faaborg

  • Sommerhus Faaborg

    Faaborg er en charmerende gammel købstad med rødder, som strækker sig hele vejen tilbage til 1200-tallet. Byen er opført i et idyllisk, kuperet landskab lige ud til Det Sydfynske Øhav, og byder på en perlerække af dejlige, børnevenlige strande. Du finder en lang række skønt beliggende sommerhuse både i og omkring byen.
    Faaborg_Depositphotos_649074122_S