Naturpark Randers Fjord
Laksetorvet
8900 Randers
+4589151515
Vælg mellem 23 sommerhuse

Naturpark Randers Fjord

Naturpark Randers Fjord - et naturligt pusterum. Her stortrives både fugle og fisk. I naturparken kan du med kano, kajak eller båd udforske rørskovenes hemmeligheder, studere gæs og andre vadefugle, fiske og meget andet.

Tag på opdagelse i et helt særligt vandland, sejl i sivskove og oplev vadehav og beskyttet naturområde. Naturpark Randers Fjord strækker sig over knap 300 kvadratmeter, og ved fjordens udmunding ligger Danmarks største østvendte vadehav. Langs fjord og kyst ligger strandenge, som gennem tiden har været brugt til græsning og høslæt.

I dag er de nogle af Danmarks vigtigste rasteområder for lysbuget knortegås, og du kan også se mange andre gæs og vadefugle i stort tal både forår og efterår. Naturbenyttelse og -beskyttelse går hånd i hånd i parken, hvor der blandt andet er skabt flere vandhuller for den truede strandtudse. Derudover er Randers Fjord et mekka for lystfiskere, da 30.000 liter vand strømmer gennem fjorden hvert sekund og giver gode betingelser for en lang række fisk.

Norddjurs og Randers Kommuner
Mærket som Naturpark 1. februar 2018
Størrelse: 29.250 ha

Vælg mellem 23 sommerhuse